1
κισσοκόμην Διόνυσον ἐρίβρομον ἄρχομʼ ἀείδειν,
2
Ζηνὸς καὶ Σεμέλης ἐρικυδέος ἀγλαὸν υἱόν,
3
ὃν τρέφον ἠύκομοι Νύμφαι παρὰ πατρὸς ἄνακτος
4
δεξάμεναι κόλποισι καὶ ἐνδυκέως ἀτίταλλον
5
Νύσης ἐν γυάλοις· ὃ δʼ ἀέξετο πατρὸς ἕκητι
6
ἄντρῳ ἐν εὐώδει μεταρίθμιος ἀθανάτοισιν.
7
αὐτὰρ ἐπειδὴ τόνδε θεαὶ πολύυμνον ἔθρεψαν,
8
δὴ τότε φοιτίζεσκε καθʼ ὑλήεντας ἐναύλους,
9
κισσῷ καὶ δάφνῃ πεπυκασμένος· αἳ δʼ ἅμʼ ἕποντο
10
Νύμφαι, ὃ δʼ ἐξηγεῖτο· βρόμος δʼ ἔχεν ἄσπετον ὕλην.
11
καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, πολυστάφυλʼ ὦ Διόνυσε·
12
δὸς δʼ ἡμᾶς χαίροντας ἐς ὥρας αὖτις ἱκέσθαι,
13
ἐκ δʼ αὖθʼ ὡράων εἰς τοὺς πολλοὺς ἐνιαυτούς.