1
μουσάων ἄρχωμαι Ἀπόλλωνός τε Διός τε·
2
ἐκ γὰρ Μουσάων καὶ ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
3
ἄνδρες ἀοιδοὶ ἔασιν ἐπὶ χθονὶ καὶ κιθαρισταί,
4
ἐκ δὲ Διὸς βασιλῆες· ὃ δʼ ὄλβιος, ὅν τινα Μοῦσαι
5
φίλωνται· γλυκερή οἱ ἀπὸ στόματος ῥέει αὐδή.
6
χαίρετε, τέκνα Διός, καὶ ἐμὴν τιμήσατʼ ἀοιδήν·
7
αὐτὰρ ἐγὼν ὑμέων τε καὶ ἄλλης μνήσομʼ ἀοιδῆς.