1
Κάστορα καὶ Πολυδεύκἐ ἀείσεο, Μοῦσα λίγεια,
2
Τυνδαρίδας, οἳ Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἐξεγένοντο·
3
τοὺς ὑπὸ Τηϋγέτου κορυφῇς τέκε πότνια Λήδη
4
λάθρη ὑποδμηθεῖσα κελαινεφέι Κρονίωνι.
5
χαίρετε, Τυνδαρίδαι, ταχέων ἐπιβήτορες ἵππων.