1
ἰητῆρα νόσων Ἀσκληπιὸν ἄρχομʼ ἀείδειν,
2
υἱὸν Ἀπόλλωνος, τὸν ἐγείνατο δῖα Κορωνὶς
3
Δωτίῳ ἐν πεδίῳ, κούρη Φλεγύου βασιλῆος,
4
χάρμα μέγʼ ἀνθρώποισι, κακῶν θελκτῆρʼ ὀδυνάων.
5
καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, ἄναξ· λίτομαι δέ σʼ ἀοιδῇ.